Randers Bike Week Rotating Header Image

Teknisk Håndbog

Teknisk håndbog til Randers Bike Week

Artikel 1 Organisation
Randers Bike Week arrangeres af Randers Cykleklub af 1910 og løbsarrangør Bjarne Olsen. Løbet køres under iagtagelse af UCI’s bestemmelser samt nedenstående bemærkninger og vil blive afviklet i perioden 1. august til 4. august 2019.

Artikel 2 Orienteringspligt
Ryttere er forpligtede til at orientere sig om indholdet i nærværende reglement og følge de angivne instrukser.

Artikel 3 Holdledermøde
Der afholdes holdledermøde i følge tidsplanen.

Artikel 4 Indskrivning
Alle ryttere skal indskrive sig på startlisten. Indskrivning foregår følgende steder:

Etape 1: i målområdet
Etape 2: i målområdet
Etape 3 i målområdet
Etape 4: i målområdet

Artikel 5 Sekretariat.
Kontrol af licenser samt udlevering af rygnumre/chip (til dem som ikke har dette) vil ske i følgende tidsrum:

Afhentning af rygnr. og chip mm. finder sted i sekretariatet i målområdet af etape 1 fra kl. 10.30.

Sekretariatet vil kunne findes i målområdet under alle løb.
Ved låne-chip/rygnummer skal gyldig licens afleveres.

Artikel 6 Urinering og affald
Urineres der upassende steder kan kommissærerne udelukke ryttere fra videre deltagelse i Randers Bike Week.

Affald må kun smides i naturen i dropzoner. Gøres det andre steder kan kommissærerne udelukke ryttere fra videre deltagelse i Randers Bike Week.

Artikel 7 Opvarmning
Kørsel på ruten så længe andre løb er i gang er forbudt.

Artikel 8 Rygnummeret/chip
Alle ryttere der allerede har chip kører med disse

Linieløbet:
Alle ryttere skal bære rygnumrene og de skal placeres henholdsvis i venstre og højre side så de fremstår tydeligt bagfra. Det er forbudt at placere rygnummeret på anden vis samt at klippe i eller bøje nummeret.

Artikel 9 Hjelme
Brug af fastspændt hjelm er obligatorisk.

Artikel 10 Samkøring
Randers Bike Week tillader ud fra deltagerantallet at have samkøring af klasser. H60 og H70 har fælles præmierække.

Artikel 11 Gearing

Klasse Årgang Max gear
U19 2001-2002 7,93 meter
U17 Piger 2003-2004 7,01 meter
U17 2003-2004 7,01 meter
U15 Piger 2005-2006 6,35 meter
U15 2005-2006 6,35 meter
U13 / U13 Piger 2007-2008 5,89 meter
U11 / U11 Piger 2009-2010 5,89 meter

Alle andre klasser har fri gearing

Artikel 12 Enkeltstart (ikke brugt i 2019 udgaven)
For at holde transportomkostningerne nede køres enkeltstarten på alm. cykler. Det er tilladt at benytte pladehjul i de klasser, hvor det normalt er tilladt (ikke tilladt for U17 og yngre ryttere).

Artikel 13 Rutekendskab
Rytterne skal følge den fastlagte rute. Rytterne forventes således at være bekendt med ruten, der er anvist på randersbikeweek.dk

Artikel 14 Service
Egne servicebiler er kun tilladt i klasserne A og U19. Service ydes af tilmeldte servicebiler. Alle servicebiler forpligter sig til at yde neutral service for de ryttere der ikke selv har servicebil med. Alle kan køre service sålænge bilen har en godkendt fungerende radio i bilen. Skift af cykel eller hjul skal altid foregå i højre side af vejen efter feltet. For at få service skal rytteren aflevere et hjulsæt inden start til en servicebil.

Der vil være neutral service biler efter alle andre klasser! Der ydes kun opkørsel når det er sikkerhedsmæssig forsvarlig.

Opkørsel gælder kun for klasserne U17 og opefter.

Det er ikke tilladt for ryttere at bære radio. Det er tilladt at have servicedepoter på ruterne (ikke på enkeltstarten). Periodisk vil der køre en opsamlingsbil rundt på ruten.

I gadeløbet (etape 1) er der service i alle klasser og der ydes en omgangs respit ved godkendt defekt. Ingen respit de sidste 5 omgange for klasserne U19-H60 og de sidste 2 omgange for U11/U11P-U17.

Der er ingen service på enkeltstarten! Dette gælder alle klasser.

Artikel 15 Tidsgrænse/Ryttere der ikke fuldføre en etape/Bonussekunder

Udgåede ryttere får et tidstab på 10 minutter i forhold til sidst gennemførende rytter. Godkendt defekt indenfor de sidste 3 kilometer får rytteren samme tid som den gruppe han lå i.

Man kan kun få lov at starte på næste på næste etape, hvis man har en godkendt defekt. Ellers skal man altså gennemføre alle etaper.

På etape 1 (gadeløbet) vil klasserne U17-H60 få sidste gennemførende rytters tid + 30 sek, hvis rytteren indhentes med en omgang af etapens førende rytter.  Hvis en rytter overhales af etapens førende rytter er det ikke tilladt for rytteren at fortsætte løbet. Klasserne U11/U11P-U15/U16P skal rytteren gennemføre etapen for at fuldføre etapeløbet. Ryttere kan maksimalt tabe 2 minutter i forhold til den vindende rytter af etapen.

I slutresultatet vil placeringen på sidste etape give den endelige stilling ved ens tid.

Bonussekunder:

På hver etape vil der blive givet bonussekunder til de 6 først placerede på etapen:
Nr 1: 8 sekunder
Nr 2: 6 sekunder
Nr 3: 4 sekunder
Nr 4: 3 sekunder
Nr 5: 2 sekunder
Nr 6: 1 sekund

Artikel 16 Holdkonkurrence/Bakkekonkurrence
Holdkonkurrence:
Alle hold skal stille til start i ens bluser.

I hvert felt er det muligt at stille op som hold til holdkonkurrencen. Hvert hold skal minimum bestå af 3 ryttere. En klub/team kan stille med flere hold hvis dette ønskes. Det er muligt at danne hold med ryttere fra forskellige klubber/teams. Hvis intet angående holdkonkurrencen meddeles til Randers Bike Week deltager man automatisk på et hold bestående af ryttere fra egen klub/team, forudsat der kan dannes et hold på minimum 3 ryttere. Det er de 3 bedst placerede rytteres tider på hver etape som tæller til holdkonkurrencen. Udgår der ryttere således at holdet består af færre end 3 ryttere udgår holdet af holdkonkurrencen. Den endelige holdkonkurrence udregnes ved at lægge de daglige tider sammen. I tilfælde af uafgjort afgøres rækkefølgen ud fra: flest 1. pladser i den daglige holdkonkurrence, flest 2. pladser i den daglige holdkonkurrence o.s.v. Hvis det også ender med uafgjort afgøres konkurrencen efter hvordan holdenes bedste rytter er placeret i det samlede klassement.

Bakkekonkurrence:
På udvalgte steder på alle etaper undtagen enkeltstarten og gadeløbet vil der være en bakkekonkurrence. Her vil der være 5, 3 og 1 point til de 3 første ryttere i hvert felt der passere dette punkt. Den samlede vinder i hvert felt er den rytter som til sidst har fleste point. Ved pointlighed mellem flere ryttere er den samlede vinder den rytter som har flest 1. pladser i den daglige bakkekonkurrence, flest 2. pladser i den daglige bakkekonkurrence o.s.v. Hvis det også ender med uafgjort afgøres konkurrencen efter hvordan rytterne er placeret i GC. For at være med i bakkekonkurrencen skal man gennemføre alle etaper.

Artikel 17 Parkering
Parker således at denne ikke forstyrrer løbet.

Artikel 18 Præmier
I klasserne U11, U13,U15, U16 og U17 vil der være pokaler til hver tredje startende i etapeløbet. Dog vil der max. være 25 præmier i hver klasse. Dette gælder det samlede resultat i etapeløbet. Der vil hver dag være præmier til de 3 bedste.
I alle andre klasser vil der for det samlede resultat være 10 præmier pr. klasse. Der vil hver dag være præmier til de 3 bedste.
I alle felter, undtagen U11, vil der udover dette på hver etape være bjergpoint og bjergbluse at køre om (dog ikke  i gadeløbet). Der vil være præmier til de 3 bedste i bjergkonkurrencen. Reglerne for denne konkurrence vil forefindes under Bakkekonkurrence

På 1. etape vil der i A-klassen blive uddelt præmier til de 3 bedst placerede på etapen. Derudover vil der blive uddelt gul trøje til den bedst placerede rytter der deltager i Randers Bike Week.

Der vil i alle felter blive kørt om en gul førertrøje. U11/U11P kører dog om en fælles førertrøje og præmier

Artikel 19 Præmieoverrækkelsen
Præmieoverrækkelser vil finde sted umiddelbart efter de enkelte etaper.

Artikel 20 Ansvar
Indskrivningen indebærer automatisk at rytterne erklærer at være bekendt med de bestemmelser løbet afvikles under samt at være indforstået med disse bestemmelser.
I tilfælde af at der under løbet opstår en situation nærværende bestemmelser ikke har taget højde for, er det alene arrangøren i samarbejde med kommissærerne, der træffer beslutning herom.