Teknisk håndbog til Randers Bike Week

Artikel 1 Organisation
Randers Bike Week arrangeres af Randers Cykleklub af 1910 og løbsarrangør Bjarne Olsen. Løbet køres under iagtagelse af UCI’s bestemmelser samt nedenstående bemærkninger og vil blive afviklet i perioden 1. – 4. august 2024.

Artikel 2 Orienteringspligt
Ryttere er forpligtede til at orientere sig om indholdet i nærværende reglement og følge de angivne instrukser.

Artikel 3 Holdledermøde
Ingen holdledermøder. Al nødvendig information vil blive sendt ud via Communique.

Artikel 4 Indskrivning
Alle ryttere skal indskrive sig på startlisten. Indskrivning foregår elektronisk følgende steder:

Etape 1: i målområdet senest 10 minutter før start
Etape 2: i målområdet senest 10 minutter før start
Etape 3: i målområdet senest 10 minutter før start
Etape 4: i målområdet senest 10 minutter før start

Artikel 5 Sekretariat.
Udlevering af låne rygnumre og låne chip vil ske i startområdet i forbindelse med 1. etape.
Rytteren kører med det samme rygnummer og chip på alle 4 etaper.
Ryttere, der skal låne rygnummer/chip skal aflevere gyldig licens. Licensen tilbageleveres, når låne rygnummer/chip afleveres efter brug.

Ryttere med dansk licens skal køre med egne rygnumre, eget rammenummer samt egen chip.

Artikel 6 Urinering og affald
Urineres der upassende steder kan kommissærerne udelukke ryttere fra videre deltagelse i Randers Bike Week.

Affald må kun smides i naturen i dropzoner. Gøres det andre steder kan kommissærerne udelukke ryttere fra videre deltagelse i Randers Bike Week.

Artikel 7 Opvarmning
Kørsel på ruten så længe andre løb er i gang er forbudt.

Artikel 8 Rygnummeret/chip
Alle ryttere skal køre med rygnumre og chip på alle etaper (se artikel 5)

Enkeltstart: Det er tilladt kun at køre med et rygnummer og uden rammenummer
Linjeløb: Begge rygnumre plus rammenummer skal benyttes

Artikel 9 Hjelme og udstyr
Brug af fastspændt hjelm er obligatorisk.
Enkeltstartscykler (TT-cykler) er tilladt på etape 1 for U19/U19P og ældre årgange.

Artikel 10 Samkøring
Randers Bike Week tillader ud fra deltagerantallet at have samkøring af klasser. H60 og H70 har fælles præmierække. Dame A og Dame B har fælles præmierække.

Artikel 11 Gearing

Klasse Årgang Max. gearing
U17 Piger 2008-2009 7,33 meter
U17 2008-2009 7,33 meter
U15 Piger 2010-2011 6,68 meter
U15 2010-2011 6,68 meter
U13 / U13 Piger 2012-2013 6,18 meter
U11 / U11 Piger 2014-2015 6,18 meter

Alle andre klasser har fri gearing

Artikel 12 Rutekendskab
Rytterne skal følge den fastlagte rute. Rytterne forventes således at være bekendt med ruten, der er anvist på randersbikeweek.dk

Alle ruter er ensrettede, kun beboer har lov at køre med ruten rundt. Enkelte steder er der krydsende busser ved bemandede poster.

Artikel 13 Service
Der må kun køres service i klasserne A, U19, DA/DB og U19P, og servicebiler skal forhåndstilmeldes.
Det er kun tilladt at køre service på 3. og 4. etape.
Der må IKKE køres service på 1. etape (enkeltstart) og 2. etape (kriterium).
Der er tilladt at have servicedepoter valgfrie steder på ruterne (dog ikke tilladt på enkeltstarten).

Alle servicebiler forpligter sig til at yde neutral service til alle ryttere.
Ryttere, der ikke selv har servicebil med i løbet, skal aflevere hjul til brug for servicekørsel inden start.

Alle service biler skal selv medbringe godkendt fungerende radio.

Skift af hjul eller cykel skal altid foregå i højre side af vejen.

Det er ikke tilladt for rytterne at bære radio.

Periodisk vil der køre en opsamlingsbil rundt på ruten.

Artikel 14 Tidsgrænse/Ryttere der ikke fuldføre en etape/Bonussekunder
Ved godkendt defekt eller styrt indenfor den sidste kilometer får rytteren samme tid, som den gruppe, han/hun lå i.

Udgåede ryttere, der har haft defekt før den sidste kilometer, og fået denne defekt godkendt af kommissærerne, vil få et tidstab på 1 minut i forhold til etapens sidst gennemførende rytter.
Ryttere med godkendt defekt kan starte på næste etape, og vil fortsat tælle med i det samlede klassement.

Udgåede ryttere, som ikke har haft godkendt defekt, får et tidstab på 10 minutter i forhold til sidst gennemførende rytter. Kommissærerne kan give lov til, at rytteren må starte på næste etape, men han/hun vil ikke længere tælle med i det samlede klassement.

I det samlede resultat vil placeringen på sidste etape være afgørende, hvis to eller flere ryttere har samme tid.

Bonussekunder:
På hver etape vil der blive givet bonussekunder til de 6 først placerede på etapen:
Nr. 1: 8 sekunder
Nr. 2: 6 sekunder
Nr. 3: 4 sekunder
Nr. 4: 3 sekunder
Nr. 5: 2 sekunder
Nr. 6: 1 sekund

Ingen bonussekunder på enkeltstarten (1. etape).

Artikel 15 Holdkonkurrence/Bakkekonkurrence
Holdkonkurrence:
I hver klasse er det muligt at lave et hold til løbets holdkonkurrence.
Hvert hold skal bestå af minimum 3 ryttere.
En klub/team kan stille med flere hold, hvis dette ønskes.
Det er muligt at danne hold med ryttere fra forskellige klubber/teams.
Der køres i egen klubtrøje, uanset hvilket hold rytteren stiller op for.

Hvis intet angående holdkonkurrencen meddeles til Randers Bike Week, deltager man automatisk på et hold bestående af ryttere fra egen klub/team, forudsat der kan dannes et hold på minimum 3 ryttere.

– Regler for hold, der sammensættes af ryttere fra flere klubber/teams:
Der kan kun laves hold indenfor samme klasse, og ikke på tværs af et felt, hvor der er samkørsel mellem flere felter med særskilte præmierækker.
Børneklasser er undtaget af denne regel, og piger og drenge i samme felt må gerne køre på samme hold.

Laves der et klubhold, er det et krav at mindst en af rytterne på holdet kører i den pågældende klub.

Efter tilmeldingsfristens udløb er det ikke muligt at danne hold på tværs af klubber.

Det er de 3 bedst placerede rytteres tider på hver etape, som tæller til etapens holdkonkurrencen.
Udgår der ryttere således at holdet består af færre end 3 ryttere, udgår holdet af holdkonkurrencen.
Den endelige holdkonkurrence udregnes ved at lægge de daglige tider sammen. I tilfælde af uafgjort afgøres rækkefølgen ud fra: flest 1. pladser i den daglige holdkonkurrence, flest 2. pladser i den daglige holdkonkurrence o.s.v. Hvis det også ender med uafgjort, afgøres konkurrencen efter hvordan holdenes bedste rytter er placeret i det samlede klassement.

Bakkekonkurrence:
I alle klasser (dog ikke i U11/U11P) køres der en gennemgående bakkekonkurrence, dog skal der være 5 eller flere deltagere  i klassen på første etape.
På udvalgte steder på alle etaper, undtagen enkeltstarten, vil der være en bakkekonkurrence.
Her vil der være 5, 3 og 1 point til de 3 første ryttere i hvert felt, der passerer dette punkt.
Den samlede vinder i hvert felt er den rytter, som til sidst har fleste point. Ved pointlighed mellem flere ryttere er den samlede vinder den rytter som har flest 1. pladser i den daglige bakkekonkurrence, flest 2. pladser i den daglige bakkekonkurrence o.s.v. Hvis det også ender med uafgjort afgøres konkurrencen efter hvordan rytterne er placeret i det samlede klassement. For at være med i bakkekonkurrencen skal man gennemføre alle etaper.

Der findes en samlet vinder af bakkekonkurrencen i hver klasse – undtagen U11/U11P.

Artikel 16 Parkering
Parker således at denne ikke forstyrrer løbet.

Artikel 17 Præmier
I klasserne U11/U11p og U13/U13p er der pokaler til alle deltagere efter sidste etape.
I klasserne U15/U15p/U17p vil der være pokaler til hver tredje startende rytter i etapeløbet.
I U17 vil der være sponsor gaver til hver tredje startende rytter i etapeløbet. Dog vil der max. være 25 præmier i hver klasse. Dette gælder det samlede resultat i etapeløbet. Der vil hver dag være præmier til de 3 bedste.

I alle andre klasser vil de samlede præmier være efter antal tilmeldte, dog max 5 i hver klasse. Der vil hver dag være præmier til de 3 bedste.

I alle felter, undtagen U11, vil der udover dette på hver etape være bakkepoint og bakketrøje at køre om (dog ikke i enkeltstart). Der findes en samlet vinder af bakkekonkurrencen i hver klasse – undtagen U11.
For selve bakkekonkurrencen: se reglement under artikel 15.

Der køres i hver klasse om en gul førertrøje. Førertrøjen tildeles den rytter i hver klasse, der slutter på første pladsen i det samlede klassement. Trøjen SKAL bæres af den førende rytter i hver klasse under den næste etape. H60/H70 kører dog om en fælles førertrøje og præmier. DA/DB kører dog om en fælles førertrøje og præmier.

Artikel 18 Præmieoverrækkelsen
Præmieoverrækkelser vil finde sted umiddelbart efter de enkelte etaper.

Artikel 19 Ansvar
Indskrivningen indebærer automatisk at rytterne erklærer at være bekendt med de bestemmelser løbet afvikles under samt at være indforstået med disse bestemmelser.
I tilfælde af at der under løbet opstår en situation nærværende bestemmelser ikke har taget højde for, er det alene arrangøren i samarbejde med kommissærerne, der træffer beslutning herom.

Artikel 20 Ændringer i resultater
En rytters resultat kan ikke ændres, når den efterfølgende etape er sat i gang. Altså når etape 2 er igangsat, så er resultatet fra etape 1 fastlåst osv.

Resultater kan ses på sportstiming.dk