1. etape – Kriterium

Etaperesultet:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13

U11

 

Bakkekonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U17

U15 & U16P

U13 D & P

 

Holdkonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun

U17

U15 – U16P

U13

 

Samlet stilling:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13

U11

 

Etaperesultat (uden klasseinddeling)

A – B – U19 

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U15 – U16P

 

Samlet stilling (uden klasseinddeling)

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – DA – DB – DJUN

U15 – U16P

 

Communique

Communique

 

2. etape – Landevejsløb

Etaperesultet:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13 D & P

U11

 

Bakkekonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U17

U15 & U16P

U13 D & P

 

Holdkonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun

U17

U15 – U16P

U13 D & P

 

Samlet stilling:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13 D & P

U11

 

Etaperesultat (uden klasseinddeling)

A – B – U19 

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U15 – U16P

 

Samlet stilling (uden klasseinddeling)

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – DA – DB – DJUN

U15 – U16P

 

Communique

Communique

 

3. etape – Enkeltstart

Etaperesultat:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13 D & P

U11

 

Bjergkonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U17

U15 & U16P

U13 D & P

 

Holdkonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun

U17

U15 – U16P

U13 D & P

 

Samlet stilling:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13 D & P

U11

 

Etaperesultat (uden klasseinddeling)

A – B – U19 

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U15 – U16P

 

Samlet stilling (uden klasseinddeling)

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – DA – DB – DJUN

U15 – U16P

 

Communique

Communique

 

4. etape – Bakkeløb

Etaperesultat:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13

U11

 

Bjergkonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U17

U15 & U16P

U13 D & P

 

Holdkonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun

U17

U15 – U16P

U13

 

Samlet stilling:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13

U11

 

Etaperesultat (uden klasseinddeling)

A – B – U19 

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U15 – U16P

 

Samlet stilling (uden klasseinddeling):

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – DA – DB – DJUN

U15 – U16P

 

Communique

Communique

 

5. etape – Gadeløb

Etaperesultat:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13 D & P

U11

 

Bjergkonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U17

U15 & U16P

U13 D & P

 

Holdkonkurrence:

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun

U17

U15 – U16P

U13 D & P

 

Samlet stilling:

A

B

U19

C

D

H40

H50 – Dame A – Dame Jun.

H60 – Dame B

U17

U16P

U15

U13 D & P

U11

 

Etaperesultat (uden klasseinddeling)

A – B – U19 

C – D – H40 – H50 – H60 – Dame A – Dame B – Dame Jun.

U15 – U16P

 

Samlet stilling (uden klasseinddeling)

A – B – U19

C – D – H40 – H50 – H60 – DA – DB – DJUN

U15 – U16P

 

Communique

Communique