Ved problemer med links find løbet her: resultater.cyklingdanmark.dk/

Etaperesultat (live opdatering):

A

B

U19

C

D

H40

H50

H60

U17

U17P

U15

U15P

U13

U13P

U11

U11P

 

Bakkekonkurrencen:

A

B

U19

C

D

H40

H50

H60

U17

U17P

U15

U15P

U13

U13P

U11

U11P

 

Holdkonkurrencen:

A – B

U19

C – H40

D – H50

U17

U15 – U15P – U17P

U13 – U13P

U11 – U11P

 

Samlet stilling:

A

B

U19

C

D

H40

H50

H60

U17

U17P

U15

U15P

U13

U13P

U11

U11P

 

Etaperesultat (uden klasseinddeling):

A – B

C – H40

D – H50

U15 – U15P – U17P

U13 – U13P

U11 – U11P

 

Samlet stilling (uden klasseinddeling):

A – B

C – H40

D – H50

U15 – U15P – U17P

U13 – U13P

U11 – U11P