Communique 3

På grund af de sidste udmeldinger fra de danske myndigheder er vi nødsaget til at ændre på tidsplanerne for de fleste felter, hvorfor I anbefales at holde et særligt øje med de informationer, der kommer her på siden.
Ændringerne betyder at A ogf U19 fortsat er opdelt i 2 felter både lørdag og søndag efter samme opdeling som 2 etape.
Med hensyn til service er det tilladt servicebiler at køre med på alle begge felter i A og begge felter i U19 samt damer (DA-DB-U19P)
Alle deltagende biler kører neutral service, hvilket betyder at alle hjælper alle (mekaniske defekter).
Langning er tilladt for alle klasser på hele ruten, dog ikke på opløbsstrækningen.
Vi gør endnu engang opmærksom på, at opvarmning på ruten IKKE er tilladt.

Due to the latest restrictions from the Danish authorities we have been forced to change the time schedule for the for most of the peletons. We would therefor emphasize that you keep yourself updated with the new timeschedule on this homepage. The changes mean that A and U19 continue in the same two peletons which they were assigned on stage two, for the rest of the race.
Regarding service it is allowed for teamcars to follow the peletons for both races for “A”, both races for “U19” and for the ladies (DA, DB and U19). Please note that all servicecars are neutral and must help all riders in the peleton, in case of mechanical defect (water and feeding is not part of the service).
Feeding is allowed for all classes along the entire rute, except on the finish line stretch.
Once again we remind you that warming op on the race route is NOT allowed.

Kommissærene