Parkering, etape 4.

Parkering foregår langs vejene og ikke i indkørsler.

Parker køretøjer så de generer mindst muligt.