Ændret tidsplan for etape 3 og 4

– På grund af at forsamlingsloftet ikke hæves til 200, men forsat er 100 i weekenden, har kommissærerne til RBW besluttet, at der fortsættes med to A og to U19 felter, og dermed to klassementer i begge klasser.
– Der køres i samme A og U19 felter, som opdelingen er til fredagens kriterium.
– U19P starter lørdag og søndag med damefeltet, men selvfølgelig stadig med eget klassement.
– H60’s starttider er ændret væsentligt ift. det oprindelige.
– Tidsplanen for alle klasser er nu opdateret på hjemmesiden: Tidsplan